Vráťte svojej chrbtici pohyblivosť

Pohyb je pre človeka prirodzený a nemal by bolieťBuďte ľahký a pohyblivý ako voda v mori

SM System

SM System predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát človeka, predovšetkým chrbticu. Spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Autorom je bývalý športovec a renomovaný český lekár MUDr. Richard Smíšek. SM System vychádza z dôkladného anatomického poznania a klinických štúdii. Pomenovanie SM System znamená – stabilizáciu a mobilitu. Cvičenia stabilizujú telo (chrbticu) a zároveň vytvárajú pohyb – mobilitu.

SM System obsahuje 11 základných cvikov, ktoré sa ďalej rozširujú o rôzne modifikácie – špeciálne cvičenia pre tehotné ženy, zostava pre tenisových hráčov, rehabilitáciu pri skolióze a iné.

Pre koho je SM System určený?

SM System je určený pre každého jedinca – deti od 5 rokov, dospelí i starší ľudia, ktorí majú záujem o zdravý telesný vývoj, prevenciu proti vzniku bolestí chrbta, prípadne trpia problémami s chrbticou. Cvičenia sú vhodné aj počas tehotenstva v snahe obmedziť riziká pri pôrode. Taktiež sú cvičebné metódy SM Systemu vhodné pre tých, ktorým nepomohli štandardné fyzioterapie a ich problémy pretrvávajú. SM System s obľubou využívajú vrcholí športovci počas kondičnej prípravy a rehabilitácie.

Účinná pomoc cvičenia pre ľudí trpiacimi:

  • problémy s chrbticou častokrát prameniace v životnom štýle, zamestnaní a návykoch
  • poruchy držania tela – deti počas vývoja, zranenia, nesprávne sedenie
  • hernia disku, skolióza, spinálna stenóza – vážnejšie diagnózy
  • stuhnuté svaly krku – podceňovaný stav, ktorý môže priniesť ďalšie problémy
  • bolesť v oblasti lopatiek – častá bolesť hlavne ľudí v strednom veku
  • ochabovanie svalstva chrbta – typické pre kancelárske profesie a sedavé zamestnania
  • extrémne namáhané svalstvo – manuálne profesie, dvíhanie ťažších predmetov, športovci
SM System

Súkromné hodiny dohodou

O Mne

Moje meno je Beáta Sciranková Harmadyová.

Už ako malá som mala veľmi rada pohyb, moje športové začiatky by som zaradila niekam do škôlky, pokračujúc základnou a strednou školou, kde som sa intenzívne venovala športu ako takému a rôznym druhom tanca.

Šport samotný ma teda zaviedol na Fakultu telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, kde som vyštudovala pedagogiku. Nadobudla som množstvo nových vedomostí ako v práci s deťmi, tak aj s dospelými.

Počas štúdia som niekoľko rokov pracovala ako inštruktor aerobiku v Stredisku telovýchovných a športových aktivít na Filozofickej fakulte, ako inštruktor aquafitness a tiež ako tréner plávania detí.

Nakoľko sa v mojom okolí čoraz častejšie začali objavovať problémy s pohybovým aparátom, začala som sa práve viac zaujímať o zdravotné benefity rôznych aktivít. Keďže môj priateľ bol aktívny športovec počas dlhých rokov, aj uňho sa objavili problémy s chrbticou, rovnako ako aj u mňa v období, keď som vykonávala sedavú prácu. Začali sme hľadať pomoc v nenáročných a efektívnych metódach. Takto som sa dostala aj k metóde SM SYSTEM, ktorá sa čoraz viac dostáva do povedomia ľudí.

Najprv som si ju odskúšala sama a po pocítení jej účinkov, som sa rozhodla, že by som svoje vedomosti a skúsenosti chcela posunúť ďalej. Táto metóda pomohla už mnohým ľuďom od hernie disku (vysunutá platnička), cez skoliozu, či problémy s krčnou a driekovou chrbticou, tiež pôsobí ako skvelá prevencia.

V súčasnosti pracujem ako osobný tréner zameraný najmä na zdravý pohyb a cvičenia na chrbticu. Ďalej sa sama venujem individuálnym a skupinovým cvičeniam SM SYSTEM.

O Mne

Kontakt

Ak sa chcete niečo opýtať, alebo mi len napísať, rada Vám odpoviem.